Εκδηλώσεις/Εργαστήρια

Οι χώροι του THERMI LINK φιλοξενούν πληθώρα εκδηλώσεων και εργαστηρίων τα οποία παρέχονται είτε από το προσωπικό των επιχειρήσεων του ομίλου THERMI και τα μέλη του THERMI LINK, είτε από ιδιώτες και εταιρείες.

Εκδηλώσεις / Εργαστήρια

Οι εκδηλώσεις / εργαστήρια μπορούν να είναι ενημερωτικά ή εκπαιδευτικά, ανοικτά ή κλειστά, δωρεάν ή με αμοιβή. Πραγματοποιούνται από κατάλληλα επιλεγμένους επιστημονικούς συμβούλους και αφορούν μεταξύ άλλων σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας καινέων τεχνολογιών. Επιπλέον, στο THERMI LINK διεξάγονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, εξειδικευμένα σεμινάρια-Workshops, τα οποία παρέχουν εκπαίδευση σε νέους επιχειρηματίες-επιστήμονες. Ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα:calendar

  • Εμπορική εκμετάλλευση ιδεών/ερευνητικών αποτελεσμάτων.
  • Συγγραφή και παρουσίαση επιχειρηματικών σχεδίων.
  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση – Αποτιμήσεις Εταιρειών.
  • Εξεύρεση επενδυτών.

Οι εκδηλώσεις / εργαστήρια ανακοινώνονται μέσω της ιστοσελίδας του ομίλου THERMI (ενότητα “Νέα”), των λογαριασμών του THERMI LINK σε Facebook και Twitter, καθώς και με δελτία τύπου τα οποία θα αποστέλνονται σε σεπιμελητήρια, περιφερειακούς συνδέσμους, κέντρα επιχειρηματικότητας, τεχνολογικά πάρκα και τεχνολογικά /εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για χρήση των εγκαταστάσεων μας για την πραγματοποίηση των δικών σας εκδηλώσεων / εργαστηρίων, επικοινωνήστε μαζί μας.