Πως λειτουργεί;

Το THERMI LINK αποτελεί το νέο τ(ρ)όπο στέγασης, ενδυνάμωσης και προώθησης φρέσκων και καινοτόμων ιδεών. Τα μέλη του έχουν πρόσβαση σε χώρους (συν)εργασίας, δικτύωση με τους καλύτερους επαγγελματίες, συμμετοχή σε εκδηλώσεις και εργαστήρια, καθώς και πρόσβαση σε επιχειρηματικές συμβουλές και επιχειρηματικά κεφάλαια.

Πως λειτουργεί;

-The lean startup method is not about
Πολλές νέες επιχειρηματικές ιδέες νέων ανθρώπων ή αποτελέσματα πρωτοπόρων ερευνών Ελληνικών πανεπιστημίων, αποτυγχάνουν να εμπορευματοποιηθούν και να μετατραπούν σε καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς οι πνευματικοί τους δημιουργοί αδυνατούν ή δεν γνωρίζουν τον τρόπο να το κάνουν, δεν έχουν τους απαραίτητους συνεργάτες, δεν στοχεύουν στους κατάλληλους πελάτες ή δεν έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια. Γνωρίζοντας αυτό και έχοντας ήδη εμπειρία από τη λειτουργία της Θερμοκοιτίδας, καθώς και τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών THERMI TANEO VENTURE CAPITAL FUND η THERMI A.E. εγκαινίασε το 2011 το THERMI LINK.

Το THERMI LINK λειτουργεί ως προ-θερμοκοιτίδα και χώρος συν-εργασίας (coworking). Προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση σε νέους (και όχι μόνο) ανθρώπους που επιθυμούν να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες ή τα αποτελέσματα των πρωτοπόρων ερευνών τους.

Η ΤΗΕRMI A.E. προσκαλεί όλους όσους αντιλαμβάνονται τα οφέλη και τις συνέργειες που μπορούν να προκύψουν από τη συναναστροφή στον ίδιο χώρο με άλλους ταλαντούχους ανθρώπους να γίνουν μέλη του THERMI LINK. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να εργάζονται ανεξάρτητα όπως και πριν πάνω στην υλοποίηση των ιδεών και έργων τους, αλλά  μπορούν παράλληλα και εφόσον το επιθυμούν να μοιράζονται τις ιδέες τους με τα υπόλοιπα μέλη, να παρακολουθούν σεμινάρια, ημερίδες ή εκδηλώσεις δικτύωσης που διοργανώνει τοΤΗΕRMI LINK ή τα μέλη του, με απώτερο σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας αξιοποίησης καινοτόμων ιδεών.

Οφέλη για τα μέλη;

Τα μέλη του THERMI LINK, λαμβάνουν καθοδήγηση κατά τη διαδικασία της εμπορευματοποίησης των ιδεών ή της εφαρμογής των αποτελεσμάτων των ερευνών τους, δηλαδή κατά την κρίσιμη για αυτούς περίοδο μετατροπής αυτών σε καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτόεξοικονομούνται οι πολύτιμοι και λιγοστοί πόροι που έχουν στη διάθεση τους και εστιάζουν στο σωστό τρόπο προσέγγισης  πελατών, συνεργατών και κεφαλαίων.

Ανεξάρτητα από την καθοδήγηση σε επιχειρηματικά και τεχνολογικά θέματα,τα μέλη μπορούν μεταξύ άλλων να συμβουλευτούν το προσωπικό της THERMI A.E. για νομικά και λογιστικά θέματα, να κάνουν δωρεάν χρήση των χώρων συνεργασίας του THERMI LINK και  να έχουν εκπτώσεις στις χρεώσεις αποκλειστικής χρήσης των χώρων. Μέχρι σήμερα τα μέλη του THERMI LINK συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, σε ανοικτές και κλειστές εκδηλώσεις, δημιούργησαν τα δικά τους focus groups και διοργάνωσαν κλειστά beta testings, χρησιμοποίησαν τους χώρους για συναντήσεις με πελάτες,  προμηθευτές και συνεργάτες, ξκαθώς επίσης διετέλεσαν μέντορες σε ομάδες που συμμετείχαν σε θεσμούς όπως το AppCamp.