Πως λειτουργεί;

logos- thermi - act

 Η  θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων THERMI A.E. σε συνεργασία με το Entrepreneurship Hub του American College of Thessaloniki (ACT) δημιουργούν ένα 3-μηνο πρόγραμμα προ-θερμοκοιτίδας και επιτάχυνσης με σκοπό την υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών και την υλοποίηση των στόχων τους. Η Προ-θερμοκοιτίδα αποτελεί το νέο τ(ρ)όπο στέγασης, ενδυνάμωσης και προώθησης φρέσκων και καινοτόμων ιδεών. Τα μέλη του έχουν πρόσβαση σε χώρους (συν)εργασίας, δικτύωση με τους καλύτερους επαγγελματίες, συμμετοχή σε εκδηλώσεις και εργαστήρια, καθώς και πρόσβαση σε επιχειρηματικές συμβουλές και επιχειρηματικά κεφάλαια. Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η 28η Φεβρουαρίου 2018. Το πρόγραμμα επιτάχυνσης του πρώτου κύκλου θα ξεκινήσει στις 07/03/2018 και θα διαρκέσει 3 μήνες.

Πως λειτουργεί;

-The lean startup method is not about

Λειτουργεί ως προ-θερμοκοιτίδα και χώρος συν-εργασίας (coworking). Προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση σε νέους (και όχι μόνο) ανθρώπους που επιθυμούν να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες ή τα αποτελέσματα των πρωτοπόρων ερευνών τους. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να εργάζονται ανεξάρτητα όπως και πριν πάνω στην υλοποίηση των ιδεών και έργων τους, αλλά παράλληλα να μοιράζονται τις ιδέες τους με τα υπόλοιπα μέλη, να παρακολουθούν σεμινάρια, ημερίδες ή εκδηλώσεις δικτύωσης, με απώτερο σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας αξιοποίησης καινοτόμων ιδεών.
Τα μέλη της Προ-θερμοκοιτίδας, λαμβάνουν καθοδήγηση κατά τη διαδικασία της εμπορευματοποίησης των ιδεών ή της εφαρμογής των αποτελεσμάτων των ερευνών τους, δηλαδή κατά την κρίσιμη για αυτούς περίοδο μετατροπής αυτών σε καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομούνται οι πολύτιμοι και λιγοστοί πόροι που έχουν στη διάθεση τους και εστιάζουν στο σωστό τρόπο προσέγγισης  πελατών, συνεργατών και κεφαλαίων. Ανεξάρτητα από την καθοδήγηση σε επιχειρηματικά και τεχνολογικά θέματα, τα μέλη μπορούν μεταξύ άλλων να συμβουλευτούν το προσωπικό της THERMI A.E. για νομικά και λογιστικά θέματα.